Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Бурдін Михайло Юрійович -
доктор юридичних наук, професор
Новини
27-09-2018

Увага! Створено новий сайт журналу.

27-07-2018

Онлайн-версія журналу отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію журналу в Міністерстві юстиції України.

05-04-2018

05.04.2018 побачив світ № 4 (67) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

02-02-2018

За підсумками 2017 року журнал посів ІІ місце серед наукових періодичних видань в системі МВС України.

Перша 12345678
№ 4 т. 3 (2004)
Титульний аркуш
Зміст
Передмова редактора
Економічна безпека підприємництва у вільних економічних зонах
Практика економічної оцінки біоресурсного потенціалу регіону
Споживче кредитування, як превентивна форма боротьби з тіньовим грошовим обігом і легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом
Філософсько-правовий аналіз функцій політичної культури юриста
Парадигма сучасної юридичної освіти в контексті Болонського процесу
Скрытые эффекты девиантного правосознания: ориентиры и природа синергетической методологии правового познания
Принципи віктимологічної профілактики злочинів
Дефініція тероризму: кримінально-правові та криміналістичні аспекти
Право операцій на користь миру
Співробітництво України з міжнародним валютним фондом: погляд у майбутнє
Адміністративно-правове регулювання дорожнього руху в Україні: історико-правове дослідження
Сутність нормативно-правового забезпечення припинення трудового договору
Державні ощадні каси на території Українських губерній у другій половині XIX- на початку XX ст.
Сутність норм нормативно-правового забезпечення організації та управління в сфері професійної захищеності особового складу
Нормативно-правовий акт як структурний елемент системи трудового законодавства
Зміст контролю за дотриманням трудового законодавства
Деякі аспекти розгляду майнових обов'язків як складових майна
Захисна функція профспілок в Україні
Організаційно-правові форми роботи Верховної Ради в Україні
Особливості диференціації правового регулювання трудової діяльності неповнолітніх працівників
Поняття особливого суб'єкту як сторони інформаційно-правових відносин
Деякі напрямки вдосконалення соціальної роботи в органах внутрішніх справ України (на матеріалах ГУ МВС УКраїни в АР Крим)
Соціальні відпустки працівників органів внутрішніх справ
Щодо реалізації захисної функції профспілок в соціально-партнерських відносинах
Місце охоронної функції серед функцій трудового права в умовах ринкових відносин
Рішення конституційного суду України як джерела трудового права
Соціально-психологічні особливості неповнолітніх, які були згвалтовані
Поняття та зміст професійно-психологічного відбору в аварійно-рятувальні підрозділи
Застосування тесту ММРІ при професійно-психологічному доборі кандидатів на службу у спецпідрозділ "Сокіл"
Основи професійно-психологічної підготовки та тактики дій снайперів
Самоідентифікація особистості з професією як параметр професійної "Я-концепція" працівника органів внутрішніх справ
Психолого-криміналістичний аналіз огляду місця події
Місце та значення психологічної підготовки в системі професійного навчання працівників органів внутрішніх справ
Исследование креативности курсантов и студентов Aкадемии гражданской защиты Украины
Як офіцеру-керівнику побудувати програму і методику вивчення психологічних особливостей персоналу ОВС
До проблеми підвищення ефективності професійної діяльності персоналу ОВС
Поисковая активность личности в аспекте психофизиологичекской концепции направленной регуляции деятельности в ситуациях экстремальности
Реферати статей журналу «Право і Безпека» (2002. – № 2) за українським реферативним журналом «Джерело» (2004. – № 3. Сер. 3)
Систематичний покажчик статей і матеріалів, надрукованих у журналі в 2004 році
Деякі питання визначення результативності діяльності підрозділів податкової міліції
Сучасний стан організації діяльності установ виконання покарань
Роль та місце сфери охорони громадського порядку у системі державного управління
Парламентський контроль за дотриманням прав та свобод громадян в діяльності органів внутрішніх справ
Тактика проведення допиту при розслідуванні злочинних порушень авторського та суміжних прав
Суб'єкт втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність
Некоторые проблемы назначения наказания
Вступ до теорії реформування системи МВС України
Шляхи удосконалення інформаційно-аналітичної роботи криміналістичних підрозділів органів внутрішніх справ
Криміналістична характеристика в структурі методики розслідування злочинів, пов'язаних з пожежами
Вопросы классификации субъектов противодействия расследованию
Особливості реалізації мовних і стилістичних правил у кримінально-процесуальному законі
Стаття 43 КК України та ії соціальна обумовленість
Криміналістична характеристика викрадення людини, вчиненого з корисливих мотивів
Проблеми установлення формы и содержания вины в приступлениях с формальным составом
До питання визначення правової категорії "зброя"
Правове регулювання донорства та транспалтації у законодавстві України: цивільний та кримінально-правовий аспекти
Сутність та особливості "паблік рілейшинз" в діяльності органів та підрозділів
Спеціальні підрозділи міліції: іх система та основні функції
Організаційно-правові заходи органів внутрішніх справ України щодо боротьби з кримінальною злочинністю на транспортних комунікаціях у 1944-45 роках
Некоторые проблемы соблюдения следственной тайны и противодействие расследованию
Поняття та види класифікації засуджених до позбавлення волі
Правове регулювання проходження служби в органах внутрішніх справ
Нове покоління високозахищених документів суворого обліку, що засвідчують особу
Нумерация равновесных кодов на основе биномиальных чисел