Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Бурдін Михайло Юрійович -
доктор юридичних наук, професор
Новини
27-09-2018

Увага! Створено новий сайт журналу.

27-07-2018

Онлайн-версія журналу отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію журналу в Міністерстві юстиції України.

05-04-2018

05.04.2018 побачив світ № 4 (67) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

02-02-2018

За підсумками 2017 року журнал посів ІІ місце серед наукових періодичних видань в системі МВС України.

Перша 12345678
№ 4 т. 2 (2003)
Титульний аркуш
Зміст
Економічна складова в системі національної безпеки України
Організаційно-економічні заходи протидії корупції
Методика применения финансового мониторинга к сомнительным банковским операциям
Суб'єкт управління природно-заповідним фондом
Засоби масової інформації і тероризм: віхи історії
Принципи аграрного законодаства уряду А. І. Денікіна
Прямі та сховані синергетичні ефекти позитивної індетермінації девіантної правосвідомості
Щодо визначення сутності державної служби як різновиду суспільно-корисної праці
Історичний аспект розвитку вітчизняного законодавства про звільнення від кримінальної відповідальності
Роль державного регулювання господарської діяльності у забезпеченні економічної безпеки України
Свобода як постулат
Концептуальі засади управлінської діяльності МВС України в напрямку Європейської інтергації: загально-правова характеристика політики Європейського Союзу щодо України
Поняття системи забезпечення національної безпеки України
Функції омбудсмана
Види цінних паперів у Російській імперії (друга половина ХIХ ст. - початок ХХ ст.)
До питання спадковості за магдебурзьким правом
Міжнародний кримінальний суд: створення і перспективи розвитку
Про поняття міжнародного адміністративного права
Система джерел права: генеза, генетичні зв'язки
Професіоналізм працівника на терезах реформування системи МВС України
Про присвоєння вчених звань професора і доцента за 2003 рік
Систематичний покажчик статей і матеріалів, надрукованих у журналі в 2003 році
Інформаційно-аналітичне забезпечення розкриття та розслідування злочинів
Використання інформаційних технологій для фінансового моніторингу обігу підакцизних товарів: стан і шляхи удосконалення
Юридично-правова природа покарання за перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця
Ошибка в квалифицирующих признаках состава преступления
Особливості системи підготовки юристів у відомчих закладах освіти Міністерства внутрішніх справ України
Нормативно-правове та організаційне забезпечення міжнародного співробітництва в боротьбі з організованою злочинністю
Адміністративна відповідальність осіб, що керують транспортними засобами у стані сп'яніння: підстави та порядок реалізації
Правовий аналіз діяльності профспілок в аспекті вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)
Кваліфікація злочину як основний елемент інституту підслідності
Питання дотримання законності при оперативно-розшуковому провадженні
Місце, роль та поняття організації профілактики правопорушень в правоохоронній діяльності органів внутрішніх справ України
Система основних трудових прав працівників за трудовим законодавством України
Основні критерії диференціації регулювання праці за трудовим законодавством
Межі застосування працівниками міліції фізичної сили для припинення протиправних дій
Трудовые споры по вопросам прекращения трудового договора как гарантия реализации граждами права на труд в условиях рыночных отношений
Комплексна програма як форма дежавного управління в сфері протидії торгівлі людьми в Україні
Законодательство зарубежных стран о борьбе с терроризмом
Обвинувальний вирок й обвинувачення у кримінальному процесі та їх співідношення
Особистий мотив та його значення для кваліфікації злочинів проти трудових прав людини
Правові аспекти взаємодії між установами в організації протидії торгівлі людьми
Типологія злочинців у сфері незаконного наркообігу
Громадська безпека як родовий об'єкт злочинів
Контрольно-налоговые правоотношения и юридические факты
Поміщення особи у медичний заклад: пропозиції до нового КПК України
Засади життєдіяльності персоналу органів внутрішніх справ
Правовий статус учасників кримінально-процесуальних відносин у міжнародному праві
Професійний ризик працівників міліції, як кримінально-процесуальне поняття
Соловйова О. Є. Відшкодування шкоди, як головна умова застосування інституту примирення сторін у кримінальному процесі України
Проект кримінально-процесуального законодавства: проблемні питання для обговорення
Класифікація підроблення (кримінально-правовий аспект)
Щодо необхідності координації інформаційно-аналітичної діяльності правоохоронних органів
Соціально-демографічні характеристики осіб, потерпілих від торгівлі людьми
Проблемні питання відмови прокурора від підтримання державного обвинувачення в суді
Соціальне партнерство на рівні підприємства: сутність, сторони та форми
Моделирование программных систем в терминах УФО-элементов
Використання комп'ютерного моделювання у викладанні технічних дисциплін в системі МВС