Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Бурдін Михайло Юрійович -
доктор юридичних наук, професор
Новини
27-09-2018

Увага! Створено новий сайт журналу.

27-07-2018

Онлайн-версія журналу отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію журналу в Міністерстві юстиції України.

05-04-2018

05.04.2018 побачив світ № 4 (67) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

02-02-2018

За підсумками 2017 року журнал посів ІІ місце серед наукових періодичних видань в системі МВС України.

Перша 12345678
№ 3 т. 2 (2003)
Титульний аркуш
Зміст
Передмова редактора
Тенденції "тіньової" економічної діяльності у Харківському регіоні
Місце страхування в системі відмивання коштів
Досвід США в здійсненні фінансового моніторингу
Демократія: політичні та правові ознаки в аспекті правової свідомості
Поняття і зміст державної служби
До питання про правову свободу
Особливості правового статусу регіональних омбудсманів Російської Федерації
Проблемы совершенствования гарантий независимости судей
Система функций судебной власти
Страх как инструмент в системе социальных отношений
Психологическая природа распознания образов и их идентификация
Страх как психологический фактор формирования поведения
Объективная природа нормы организации поведения и причины ее нарушений
Принципы классификации методов психологического воздействия в правоохранительной деятельности
Использование психологической модели деятельности в экстремальной ситуации при анализе "социального заказа" на содержание дисциплины "специальная физическая подготовка"
Нотатки на шляху до реформування смстеми Міністерства внутрішніх справ України: нові технології і нові пріоритети
Юридична лінгвістика - галузь права чи лінгвістика? (Рецензія на навчальний посібник Прадіда Ю. Ф. Вступ до юридичної лінгвістики)
Роль международного права в новых условиях обеспечения мира и безопасности народов: Международная конференция Дайджест 2003/2*3
ДайджестДайджест 2003/2’3
Реферати статей журналу «Право і Безпека» (2002. – № 3) за українським реферативним журналом «Джерело» (2003. – № 4. Сер. 3)
Поняття судових витрат у цивільному процесі України
Особливості правового регулювання відомчого фінансового контролю в Україні
Деякі міркування щодо організації взаємодії на досудовому слідстві
Правове стимулювання правомірної службово-трудової поведінки працівників ОВС
Сollapse and Reconstruction of Gudicial System: theUnited Nations Missions in East Timor
Уточнення й розвиток понятійно-категорійного апарату нормативного забезпечення організації змісту навчального процесу в відомчих закладах освіти
Принципи державного управління у сфері боротьби з організованою злочинністю
Функциональные полномочия суда в стадиях возбуждения гражданского дела и подготовки дела к судебному разбирательству
Контроль и надзор как средство предупреждения преступлений, связанных с незаконным предпринимательством
Професійна компетентність як складова якості освіти фахівців органів внутрішніх справ України
Інститути трудового права
Прецеденты: проблемы понимания и их значение в механизме правового регулирования уголовно-процессуальных действий
Транснаціональна організована злочинність і наркобізнес: проблеми правоохоронної діяльності
Співвідношення термінів "соціальний захист" та "соціальне забезпечення" в законодавстві України
Поняття диференціації правового регулювання праці
Засновники перших державних багатопрофільних судово-експертних установ в системі Міністерства юстиції України (До 90-річчя Київського і Одеського НДІСЕ та 80-річчя Харківського НДІСЕ)
Поняття терміну "вимушене" в ч. 1 Ст. 43 КК України
Державний контроль як адміністративно-правовий захід забезпечення безпеки та якості продукції, робіт, послуг
Нормативно-правове забезпечення протидії торгівлі дітьми в Україні та можливість його удосконалення
Соціальний захист працівників ОВС України та його співвідношення з державним бюджетом
Напрямки вдосконалення взаємодії органів внутрішніх справ з громадскістю в сфері охорони громадського порядку
Кримінологічна обумовленність відповідальності за порушення на виробництві правил ядерної або радіаційної безпеки
Розшук в кінці XVII - на початку XVIII ст.
Проблеми розслідування кримінальних справ, пов'язаних з торгівлею людьми
Удосконалення нормативно-правового забезпечення нагляду органів прокуратури за дотриманням трудового законодавства
Підстави відповідальності роботодавця за моральну шкоду, заподіяну працівнику
Принудительные меры медицинского характера и принудительное лечение: проблемы, поиски, решения
Визначення підроблення за Кримінальним кодексом України
Некоторые вопросы ответственности за подстрекательство
Загальна характеристика злочинності у високорозвинених країнах світу
Поняття, сутність та особливості адміністративного процесу в сучасних умовах
Щодо визначення поняття ефективності професійної діяльності слідчих ОВС України
Правові питання щодо визначення джерел трудового права
Принципи усності, безпосередності й безперервності в цивільному процесі та їх взаємодія з принципом гласності і необхідністю повного фіксування технічними засобами судових процесів
Шляхи підвищення ефективності участі державного обвинувача в дослідженні доказів у судовому розгляді кримінальних справ
Проблемы организации защиты сил, принимавших участие в обеспечении техногенной безопасности
Модернізація відомчої мережі зв'язку на основі IP-базових конвергентних мереж
До проблеми застосування геоінформаційних систем в мережах ОВС
Сучасні принципи й методики захисту компакт-дисків від копіювання
Оценка возможности совместного поиска, обнаружения и определения координат источника несанкционированного узкополосного излучения в системе движущихся приемников воздушного базирования