Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Бурдін Михайло Юрійович -
доктор юридичних наук, професор
Новини
27-09-2018

Увага! Створено новий сайт журналу.

27-07-2018

Онлайн-версія журналу отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію журналу в Міністерстві юстиції України.

05-04-2018

05.04.2018 побачив світ № 4 (67) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

02-02-2018

За підсумками 2017 року журнал посів ІІ місце серед наукових періодичних видань в системі МВС України.

Перша 12345678
№ 2 т. 2 (2003)
Титульний аркуш
Зміст
Передмова редактора
Деякі питання щодо боротьби з відмиванням "брудних" грошей
Фиктивные предприятия в преступном механизме уклонения от уплаты налогов и отмывания средств, полученных преступным путем
Деякі проблемні питання доказування фактів легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом
История формирования прав и свобод человека и гражданина
Статус польського омбудсмана: проблеми теорії і практики
Деякі думки щодо законопроекту "Про забезпечення рівності прав жінок та чоловіків"
Необхідність формування системи національної безпеки
Актуальні аспекти теоретичної соціалізації посттоталітарної правосвідомості в контексті правового виховання
Напрямки становлення елементів саморегуляції українського суспільства
Виявлення соціально-психологічних детермінант, що впливають у постстресовий період на психічний стан постраждалих : (за результатами досліджень працівників ОВС, які отримали травми або порання під час припинення масових безладь)
Правовая психология и психология права в системе юридической пихологии
Особенности программирования деятельности человека в экстремальных ситуациях
Залежність успішності навчально-службової діяльності курсантів відомчого ВНЗ від іх індивідуально-психологичних якостей
К вопросу отимизации профессиональной деятельности человека-оператора в человеко-машинных системах
Щодо змісту функцій юридичної відповідальності працівників органів внутрішніх справ України
Протидія економічній злочинності: огляд міжнародного науково-практичного семінару
Актуальні дисертаційні дослідження
Правові основи розкриття та розслідування злочинів "по свіжих слідах"
Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання та сировини для виробництва: проблеми кваліфікації злочину
Пріоритетні напрямки податкової политики щодо захисту прав платників податків: вітчизняний та світовий досвід
Правове регулювання та перспективи розвитку фінансового контролю в Україні
Науково-практичний коментар до розділу X "Злочини проти безпеки виробництва" КК України 2001 року
Законодательная регламентация ошибки в УК зарубежных стран
Тактические операции в расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами
Організація та діяльність органів внутрішніх справ України у тоталітарний період
Меры процессуального принуждения как предмет прокурорского надзора и судебного контроля
Криминологическая характеристика преступлений, сопряженных с незаконным предпринимательством
Удосконалення адміністративно-правового регулювання безпеки дорожнього руху
Зміст безпеки у порівняльному аналізі коментарів до кримінального кодексу України
Щодо проблем класифікації державних службовців
Examining Cybercrime: Tactics for Investigation and Prosecution : [методика расследования компьютерных преступлений]
Становлення і розвиток інституту прокурорів-криміналістів в Україні
Проблеми підготовки фахівців в галузі комп'ютерно-технічних експертиз
Відповідальність залізниці за втрату чи пошкодження вантажу, прийнятого до перевезення
Non-Institutional Peace Missions: The Main Principles of Functioning. The Case of the Temporary International Presence in Hebron : [управление международной мониторинговой миссией]
Правові і методологічні проблеми актуалізації ідеальних слідів злочину
Комплексний підхід до визначення та структури експертної технології
Теоретичні і практичні проблеми реалізації права на правову допомогу на досудових стадіях кримінального судочинства
Поняття й особливості нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства
Загальні засади призначення покарання за законодавством України та США: порівняльний аналіз на прикладі відмивання грошових коштів
Поняття обвинувачення в кримінальному процесі
Комплексний підхід до системності криміналістичної методики
Встановлення місцезнаходження трупа, як обов'язкова умова для розкриття злочинів, вчинених проти життя особи, та правильної класифікації діянь обвинувачених
Загальні кримінологічні проблеми сучасної правоохоронної діяльності
Поняття та зміст адміністративно-юрисдикційної діяльності
О причинной связи в преступлениях против общественной безопасности в свете философской проблемы вероятной причинности
Совершенствование средств бронезащиты головы
Проектирование единого информационно-библиотечного пространства ведомственных учебных заведений МВД Украины
Технічні аспекти практичної діяльності органів внутрішніх справ
Анализ опасных факторов техногенных аварий в зоне действия сил защиты объекта
Повышение эффективности работы интегрированных информационных систем подразделений ОВД Украины