Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Бурдін Михайло Юрійович -
доктор юридичних наук, професор
Новини
27-09-2018

Увага! Створено новий сайт журналу.

27-07-2018

Онлайн-версія журналу отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію журналу в Міністерстві юстиції України.

05-04-2018

05.04.2018 побачив світ № 4 (67) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

02-02-2018

За підсумками 2017 року журнал посів ІІ місце серед наукових періодичних видань в системі МВС України.

Перша 12345678
№ 1 т. 2 (2003)
Титульний аркуш
Зміст
Передмова редактора
Критерії ефективності соціальної (координаційної) діяльності
Взаимодействие правоохранительных органов с населением в Украине и Китае: сравнительный анализ
Організовані злочинні групи: можливості соціологічного виміру
Статус хана в крымском ханстве
Поняття компетенції Кабінету Міністрів України
Особливості правового регулювання управління об'єктами державної власності
Удосконалення виборчого законодавства - шлях до демократичного суспільства
Договірна теорія держави і права О. Хеффе
Щодо вдосконалення методів та форм управління у сфері державної політики стосовно жінок в Україні
Историческая обусловленность возникновения и развития института прав и свобод человека и гражданина в Украине
Міжнародна імміграція в історичному розвитку
До циклової природи правосвідомості як проблеми її методологічного осмислення
Сравнительные данные различных подходов в представлении типов темперамента и высшей нервной деятельности
Частная жизнь как "основа гражданского права" и необходимость контроля членов общества
Классификация конфликтных ситуаций в работе подразделений ОВД
Правовые основы использования методов психологического воздействия
Самооценка сотрудников ОВД
До проблеми аутодеструктивної поведінки адептів релігійно-культових новоутворень
К вопросу профориентации и профотбора в системе МВД
Социальные технологии: теоретические истоки понятия
Оценка психофункционального состояния организма относительно индивидуальной нормы
Матричное кодирование мнемических прцессов при психологическом моделировании деятельности человека в экстремальных ситуациях
Правоохоронні технології як об'єкт інноваційної діяльності
Награды ООН и других международных организаций за участие в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности
Поняття та особливості правового статусу свідка в кримінальному процесі України
Взаємодія правоохоронних органів України та країн світу при розслідуванні електронних високотехнологічних транснаціональних злочинів
Проблемные вопросы обеспечения принципа независимости суда. Исторический опыт Украины и России (краткая сравнительная характеристика итогов реформ)
Юридичні гарантії при проходженні служби в ОВС України: теоретичний аспект
Проблеми застосування ст. 209 КК України при розслідуванні економічних злочинів
Напрямки удосконалення нормативно-правового забезпечення організації змісту навчально-виховного процессу в відомчих закладах освіти
Громадська безпека як об'єкт захисту за адміністративним і кримінальним законодавством України
Проблемы незаконного оборота наркотических веществ и противодействия его развитию
Уголовно-правовая природа информации: проблема отнесения категории информации к объекту либо к предмету преступления
Основні положення підготовки та призначення судових експертиз
Щодо тактики боротьби з тероризмом
Організаційні та управлінські заходи підвищення ефективності правоохоронної діяльності громадськості як одного із можливих джерел кадрового забезпечення системи МВС України
Особливості виявлення і фіксації криміналістично значимої комп'ютерної інформації при розслідуванні злочинів
Сутність прокурорського нагляду в сфері оперативно-розшуковій діяльності міліції
Розшук у козацьку добу
Розвиток функцій органу дізнання - шляхи і перспективи
Особливості допиту в справах про злочинні порушення бюджетного законодавства
Оновлення системи розслідування злочинів в Україні як нагальна потреба сьогодення
Теоретические и практические вопросы уголовно-правовой характеристики разбоя
Обвинение в уголовном процессе Украины
Квартирні крадіжки: оптимальні системи слідчих дій
Кримінально-правові аспекти міжнародної боротьби з легалізацією (відмиванням) незаконних прибутків
Examining Cybercrime: Its forms and Its Perpetrators
Способы вовлечения несовершеннолетних в преступление или антиобщественное поведение
Обставиною, що виключає провадження у кримінальній справі, акт помилування бути не може
Сравнительный анализ военно-уголовного законодательства Украины и России