Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Бурдін Михайло Юрійович -
доктор юридичних наук, професор
Новини
27-09-2018

Увага! Створено новий сайт журналу.

27-07-2018

Онлайн-версія журналу отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію журналу в Міністерстві юстиції України.

05-04-2018

05.04.2018 побачив світ № 4 (67) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

02-02-2018

За підсумками 2017 року журнал посів ІІ місце серед наукових періодичних видань в системі МВС України.

Перша 12345678
Таблиця транслітерації українського алфавіту латиницею

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 січня 2010 р. № 55

 

Український алфавіт

Латиниця

Позиція у слові

Приклади написання

українською мовою

латиницею

Аа

Aa

 

Алушта
Андрій

Alushta
Andrii

Бб

Bb

 

Борщагівка
Борисенко

Borshchahivka
Borysenko

Вв

Vv

 

Вінниця
Володимир

Vinnytsia
Volodymyr

Гг

Hh

 

Гадяч
Богдан
Згурський

Hadiach
Bohdan
Zghurskyi

Ґґ

Gg

 

Ґалаґан
Ґорґани

Galagan
Gorgany

Дд

Dd

 

Донецьк
Дмитро

Donetsk
Dmytro

Ее

Ee

 

Рівне
Олег
Есмань

Rivne
Oleh
Esman

Єє

Ye
ie

на початку слова в інших позиціях

Єнакієве
Гаєвич
Коропʼє

Yenakiieve
Haievych
Koropie

Жж

Zh  zh

 

Житомир
Жанна
Жежелів

Zhytomyr
Zhanna
Zhezheliv

Зз

Zz

 

Закарпаття
Казимирчук

Zakarpattia
Kazymyrchuk

Ии

Yy

 

Медвин
Михайленко

Medvyn
Mykhailenko

Іі

Ii

 

Іванків
Іващенко

Ivankiv
Ivashchenko

Її

Yi
i

на початку слова в інших позиціях

Їжакевич
Кадиївка
Марʼїне

Yizhakevych

Kadyivka

Marine

Йй

Y
i

на початку слова в інших позиціях

Йосипівка
Стрий
Олексій

Yosypivka
Stryi
Oleksii

Кк

Kk

 

Київ
Коваленко

Kyiv
Kovalenko

Лл

Ll

 

Лебедин
Леонід

Lebedyn
Leonid

Мм

Mm

 

Миколаїв
Маринич

Mykolaiv
Marynych

Нн

Nn

 

Ніжин
Наталія

Nizhyn
Nataliia

Оо

Oo

 

Одеса
Онищенко

Odesa
Onyshchenko

Пп

Pp

 

Полтава
Петро

Poltava
Petro

Рр

Rr

 

Решетилівка
Рибчинський

Reshetylivka
Rybchynskyi

Сс

Ss

 

Суми
Соломія

Sumy
Solomiia

Тт

Tt

 

Тернопіль
Троць

Ternopil
Trots

Уу

Uu

 

Ужгород
Уляна

Uzhhorod
Uliana

Фф

Ff

 

Фастів
Філіпчук

Fastiv
Filipchuk

Хх

Kh  kh

 

Харків
Христина

Kharkiv
Khrystyna

Цц

Ts  ts

 

Біла Церква
Стеценко

Bila Tserkva
Stetsenko

Чч

Ch  ch

 

Чернівці
Шевченко

Chernivtsi
Shevchenk

Шш

Sh  sh

 

Шостка
Кишеньки

Shostka
Kyshenky

Щщ

Shch  shch

 

Щербухи
Гоща
Гаращенко

Shcherbukhy
Hoshcha
Harashchenko

Юю

Yu
iu

на початку слова в інших позиціях

Юрій
Корюківка

Yurii
Koriukivka

Яя

Ya
ia

на початку слова в інших позиціях

Яготин
Ярошенко
Костянтин
Знам’янка
Феодосія

Yahotyn
Yaroshenko

Kostiantyn
Znamianka
Feodosiia

 
 Примітка: 1. Буквосполучення «зг» відтворюється латиницею як 
«zgh»(наприклад, Згорани – Zghorany, Розгон –
Rozghon) на відміну від «zh» – відповідника
української
літери «ж».
2. М’який знак і апостроф латиницею не відтворюються.
3. Транслітерація прізвищ та імен осіб і географічних
назв здійснюється шляхом відтворення кожної літери
латиницею.